Odpovědnost - Ekologie

Slavnost LEGENDY myslí na ekologii a udržitelný rozvoj.

Již několik ročníků třídíme odpad a naším partnerem je společnost IPODEC, která řeší komunální odpad a třídění.

Zastáváme názor, že je třeba myslet na ekologii a být pozorný vůči přírodě.

Neschvalujeme a neděláme:

  • vyhazování odpadu jinam než do popelnice - nesnášíme odpadky podél cest
  • nesnášíme kuřáky, kteří vyhazují nedopalky z okének svých vozů - to je bezohlednost, sobeckost a hloupost
  • nemáme rádi neseřízené motory, kouřící stroje a zbytečně hlučné stroje
  • staré pneumatiky a použitý olej patří do sběrného dvoru, ne do lesa

Děkujeme, že s námi myslíte na lepší prostředí.

Děkujeme, že odpadky házíte do košů a popelnic.

Děkujeme, že se k sobě chováte ohleduplně.

Krásné a čisté dny, vám přeje tým slavnosti LEGENDY.