Pro vystavovatele

Obchodní oddělení

Realizace vaší prezentace může mít mnoho podob.

Stánky, zóny, partnerství, testovací jízdy, polygon, prodej produktů, nabídky služeb, event v eventu, kavárna, konference.

Poskytujeme komplexní servis výstavních aktivit (stany, vybavení, hostesky & promotéři).

Cena prezentace: 1.500 Kč bez DPH / 1m2 výstavní venkovní plochy

Obchodní oddělení: Vendula@legendy.cz

Catering / stánky / občerstvení

Očekávaná návštěvnost  35 - 50 000 osob.

A - 15.000Kč bez DPH - plocha do 10m2 stánek - občerstvení/zmrzlina/sladkosti

B - 25.000Kč bez DPH - plocha do 15m2 - stánek/karavan/catering vůz

C - 150.000Kč bez DPH - plocha prodeje a zázemí do 100m2 - stánky a stany - zóny

Uvedené ceny platí za pronájem na 3 dny, koncepci a ceny schvaluje vedoucí cateringu. 

Služby (elektřina, úklid, vjezdové karty a vstupy pro personál) řeší dodavatel individuálně s vedoucím cateringu. Ceny za služby nejsou započteny v rámci uvedených cen.

Příprava zázemí cateringu: Pátek 26.května 2023 - 7.00 až 12.00. Později nebude možné!

Uzávěrka objednávek cateringového prodeje a úhrada poplatku za místo do 4.5.2023.

Prodej podléhá kolaudaci ze strany promotéra.

Nezabezpečené a nesprávně postavené stánky nebudou schváleny, případně je technická produkce zabezpečí - náklady na zabezpečení uhradí majitel stánku v hotovosti před zahájením prodeje. Náklady činí paušálně 5 000 / 10 000Kč bez DPH dle rozsahu zajištění.

KONTAKT catering: catering@legendy.cz - Zdeněk Střížek - +420 773 232 003